GG v4.13.3.20365 (4.03.2019):
  • Usunięcie zduplikowanych wyników w katalogu publicznym
  • Poprawka uciętego dźwięku powiadomień w Androidzie 8
  • Poprawka niewyświetlanych awatarów w powiadomieniach
  • Poprawka zawieszania się GG po starcie przy dużej ilości powiadomień o nowych wiadomościach