Ekhem, tak więc kilka osób mnie pytało, jak zrobić zapisywanie osób piszących do bota, więc opisuję metodę zrobienia tego na plikach.
Na początek należy zrobić na serwerze plik numery.txt następnie na początku skryptu bota dodajemy taki oto kod:
Kod php:
$plik "numery.txt"//Podajemy ścieżkę pliku
$dane file_get_contents($plik); //Odczytanie z pliku z numerami
$tablica explode(","$dane); //Rozbijamy plik na tablicę
if(!in_array($from$tablica)){ //Sprawdzamy czy numeru nie ma w pliku
$dodaj $from.",".$dane//Dodajemy numer do stringa z numerami
file_put_contents($plik$dodaj); //Aktualizujemy plik z numerami

Z kolei aby odczytać te numery do tablicy, wykorzystujemy:
Kod php:
$plik "numery.txt"//Podajemy ścieżkę pliku
$dane file_get_contents($plik); //Odczytanie z pliku z numerami
$tablica explode(","$dane); //Rozbijamy plik na tablicę