Wydanie produkcyjne GG na Android 4.9.5.20320

Zmiany od ostatniego wydania produkcyjnego:

• Wewnętrzne poprawki