GG 2.1

Podczas wznawiania aplikacji, aplikacja albo się miminalizuje albo wyłącza. Jest to dosyć uciążliwe, gdyż trace zawartość okna rozmowy.