Proszę wejść w urządzeniu w Ustawienia >> Centrum notyfikacji, zakładka GG i włączyć opcję "Plakietka na ikonie". Po zmianie tej opcji należy wyłączyć aplikację GG poprzez dwukrotne przyciśnięcie klawisza funkcyjnego, a następnie uruchomić GG ponownie i sprawdzić, czy uruchamia się prawidłowo.