Cześć,
Kiedy prowadzę rozmowę z kolegą, w większości przypadków nowe wiadomości od niego nie wyświetlają mi się w oknie rozmowy, mimo że są odbierane (słyszę dźwięk nowej wiadomości, są one widoczne w archiwum, itd).

Żeby mi się wyświetliły, konieczne jest wybranie kontaktu w głównym oknie programu poprzez dwukrotne kliknięcie albo naciśnięcie klawisza ENTER.
Zamykanie okna rozmowy nie jest konieczne.

Przeinstalowanie gg i usunięcie folderu z konfiguracją nie pomogło.

Kod:
mateusz@mateusz-ubuntu:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 12.04.5 LTS
Release:	12.04
Codename:	precise
mateusz@mateusz-ubuntu:~$ uname -a
Linux mateusz-ubuntu 3.13.0-35-generic #62~precise1-Ubuntu SMP Mon Aug 18 14:53:38 UTC 2014 i686 i686 i386 GNU/Linux
mateusz@mateusz-ubuntu:~$