Wstęp:

Platforma BotAPI GG pozwala na odbieranie obrazków wysyłanych od użytkownika do bota. Najnowsza biblioteka BotAPI w wersji 2.3 zawiera metodę getImage pozwalającą w łatwy sposób zaimplementować tę funkcjonalność.

Dokumentacja metody getImage wraz z przykładami w języku PHP oraz Python znajduje się pod tymi linkiem:
https://boty.gg.pl/dokumentacja/#1.2.4

Dokumentacja protokołu BotAPI do obsługi obrazków znajduje się pod tym linkiem:
https://boty.gg.pl/dokumentacja/#2.7

Najnowsza biblioteka BotAPI znajduje się pod tym linkiem:
https://boty.gg.pl/pobierz/

Tutorial:

1.Przykład z wykorzystaniem metody getImage w języku PHP:

Kod php:
<?
require_once('MessageBuilder.php');
$M = new MessageBuilder();
if (isset($_GET['images'])) {
    require_once('PushConnection.php');
    PushConnection::$BOTAPI_LOGIN='wojtek@gg.pl';
    PushConnection::$BOTAPI_PASSWORD='hasło';
    $P = new PushConnection(123456);
    $f = '/var/www/upload/';
    $e = '.jpg';
    $identyfikator = $_GET['images'];
    $obrazek = $P->getImage($identyfikator);
    $M->addText("Odebrałem obrazek:\n");
    $M->addImage($obrazek, IMG_RAW);
    $M->addText("\no identyfikatorze: ".$identyfikator);
    file_put_contents($f.$identyfikator.$e, $obrazek);
    $M->addText("\ni zapisałem jako: ".$f.$identyfikator.$e);

} else {
    $M->addText("Prześlij do mnie obrazek przeciągając go do okna rozmowy.\nPlik z obrazkiem może mieć rozszerzenie: BMP, GIF, JPG lub PNG.\nWaga obrazka nie może przekroczyć 255 KB.");
}
$M->reply();
Należy pamiętać o uzupełnieniu linii:
Kod php:
PushConnection::$BOTAPI_LOGIN='wojtek@gg.pl';
PushConnection::$BOTAPI_PASSWORD='hasło';
$P = new PushConnection(123456); 
danymi otrzymanymi na e-mail po poprawnej rejestracji bota.
Należy pamiętać również o ustawieniu odpowiednich praw do zapisu dla katalogu /var/www/upload (chmod a+w).

2.Przykład wykorzystujący możliwość odbierania obrazków przez bota:Link do youtube: http://www.youtube.com/watch?v=r3Ck4yHo8Q4
Bot dostępny jest pod numerem GG: 43918068
Źródła bota dostępne są pod tym linkiem: http://boty.gg.pl/img/gae/botferrari.zip