Podczas rozmowy zdarza się, że dymki dialogu są nieprawidłowo scrollowane i zostają przycięte tzn. część dymka z wiadomością znajduje się poza widocznym obszarem. Nie udało mi się jeszcze wykonać gestu, który by umożliwił w tym przypadku doczytanie niewidocznego fragmentu wiadomości, poza przełączeniem rozmowy na inną lub wyjściem do listy rozmów.